TAKVMI 1440/1441- 2019

TAKVIMI për vitin 1440/ 1441 dhe Kalendari 2019

Zbriteni Takvimin si PDF per Muajin Janar 2019

Kliko këtu dhe zbrite => 1. Takvimi Vjetor 2019